Thứ bảy, 24/07/2021 - 01:59|
WEBSITE PHÒNG GD & ĐT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
Ngày ban hành:
25/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 927/QĐ-UBND phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục Quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo

Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
24/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đề án nâng cao chât lượng giáo dục Quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2017 – 2021 và những năm tiếp theo. (Ban hành kèm theo Quyết định số 927/Qđ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của UBND Quận Ngũ Hành Sơn

Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực