Thursday, 13/05/2021 - 04:19|
WEBSITE PHÒNG GD & ĐT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
Văn bản liên quan

Quyết định 927/QĐ-UBND phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục Quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo

Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
24/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực