• :
  • :
WEBSITE PHÒNG GD & ĐT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
Lãnh đạo quận kiểm tra các hạng mục mua sắm, sửa chữa tại các trường học

Lãnh đạo quận kiểm tra các hạng mục mua sắm, sửa chữa tại các trường học

Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn do đồng chí Tạ Tự Bình - Phó Chủ tịch UBND quận cùng lãnh đạo các phòng Tài chính Kế hoạch quận, Giáo dục và Đào tạo quận và các đơn vị liên quan vừa tổ chức đoàn đi kiểm tra các hạng mục đã sửa chữa năm 2021 và nhu cầu mua sắm, sửa chữa, xây dựng năm 2022 tại các trường ...