• :
  • :
WEBSITE PHÒNG GD & ĐT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
Đà Nẵng mở rộng nhóm ngành nghề và chính sách ưu đãi đối với những người được thu hút đến làm việc

Đà Nẵng mở rộng nhóm ngành nghề và chính sách ưu đãi đối với những người được thu hút đến làm việc

Ngày 26/8/2009, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày ...
Tuyển sinh đi học sau đại học tại Canada năm 2009

Tuyển sinh đi học sau đại học tại Canada năm 2009

Theo thông báo của Đại sứ quán Canada tại Việt nam, năm học 2009 Canada tiếp tục cấp học bổng cho Việt Nam theo Chương trình học bổng dành cho khối Pháp ngữ (PCBF), do Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) tài trợ. CIDA sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn 10 ứng viên đi học thạc ...