Tuesday, 02/03/2021 - 05:01|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
<a href="/tin-tuc-su-kien/giao-duc-mam-non" title="Giáo dục Mầm non" rel="dofollow">Giáo dục Mầm non</a>

Trường mầm non Bạch Dương tổ chức “Bé tập làm nội trợ”

Hoạt động "Bé tập làm nội trợ" là một trong những hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non. Thông qua hoạt động giúp trẻ có được thói quen vệ sinh trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, giúp trẻ linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng trong công ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/giao-duc-mam-non" title="Giáo dục Mầm non" rel="dofollow">Giáo dục Mầm non</a>

Trường mầm non Ngọc Lan tổ chức "Ngày hội vui khỏe của Cô và Bé"

Nhằm đẩy mạnh chất lượng hoạt động giáo dục thể chất, đồng thời tạo sân chơi bổ ích và khuyến khích trẻ mầm non thể hiện những tố chất đặc biệt và phát triển toàn diện, sáng ngày 27/12/2014, Trường Mầm non Ngọc Lan đã tổ chức “Ngày hội vui khỏe của ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/giao-duc-mam-non" title="Giáo dục Mầm non" rel="dofollow">Giáo dục Mầm non</a>

Ngày Hội vui khỏe của Trường mầm non Hoàng Lan

Năm học 2014-2015 là năm học tiếp tục triển khai có hiệu quả và nâng cao chất lượng các chuyên đề giáo dục thể chất theo chương trình giáo dục mầm non. Chiều ngày 19 tháng 12, Trường MN Hoàng Lan tổ chức Ngày hội Vui khỏe.