Wednesday, 25/11/2020 - 01:24|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
Ngày ban hành:
19/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử

Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
30/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực